Waarom zou je?

motivatie: aantrekken en afstoten allebei belangrijke drijfveren om in beweging te komen

Er wordt wat af-veranderd in veel praktijken. Kwaliteitsmanagement, nieuwe regels van de overheid, andere eisen van zorgverzekeraars, eigen wensen en behoeftes: het zijn allemaal aanleidingen om iets in je praktijk(voering) aan te passen. En hoewel veel veranderingen vol goede moed (of met de nodige tegenzin) worden ingezet, blijkt nog te vaak dat na verloop van tijd veel nog (of weer) bij het oude is.

Omdat de dokters te vaak gestoord werden tijdens het spreekuur, hadden we afgesproken dat de assistentes hun vragen zouden opsparen. Voorafgaande aan de koffiepauze zouden we dan alles in één keer doornemen. In de eerste week waren er echter al een paar dingen die echt geen uur konden wachten. En dat werden er iedere dag meer. En nu een maand later zijn we gewoon weer terug bij af. Voor de patiënt prettig; die krijgt direct antwoord. De dokters worden echter weer gek van al die onderbrekingen…

Succesvol veranderen is te leren: je hoeft alleen maar rekening te houden met de acht aspecten van verandering. Blijvende verandering is mogelijk wanneer je voldoende aandacht geeft aan alle acht aspecten. Deze acht aspecten hangen twee aan twee met elkaar samen. In dit blog het eerste tweetal: dat van motivatie.

Motivatie = beweeg-reden

Verandering wordt in beweging gezet door motivatie. Letterlijk betekent motivatie beweeg-reden: de reden om te bewegen. Motivatie heeft twee kanten: negatief en positief.

Afstoten: pijn en frustratie

De negatieve kant is de afstotende energie om narigheid te willen vermijden. Hier zitten je pijn en frustratie. Je baalt van je huidige situatie, ziet haarscherp wat er mis en welke problemen en er zijn. Je weet vooral heel zeker dat je dit NIET WILT.

Aantrekken: visie en passie

De positieve kant is de aantrekkende energie om de goede dingen te willen bereiken. Hier zitten je visie en passie. Je visie op hoe het zou kunnen zijn, hoe jij het wilt. En je passie is de brandstof om deze visie tot leven te wekken. Aan deze kant formuleer je je DOEL.

Welgevormd doel

Elke verandering begint met een welgevormd doel. Een welgevormd doel voldoet aan 5 voorwaarden:

  1. positief geformuleerd: wat wil je WEL
  2. binnen je eigen mogelijkheden / controle: wat kun je ZELF (zonder da tje daarbij afhankelijk bent van een ander)
  3. context is duidelijk: met WIE, WAAR en WANNEER
  4. toetsbaar: hoe weet je dat je je doel BEREIKT hebt
  5. ecologisch: er zijn geen bezwaren, je raakt geen voordelen kwijt

En nu jij

Terug naar het voorbeeld. Beide kanten van de motivatie-as komen een beetje aan bod. De dokters wilden NIET meer (zo vaak) gestoord worden in het spreekuur. De assistentes wilden WEL vragen van patiënten kunnen beantwoorden. Welke zaken zouden nog meer een rol kunnen spelen in dit voorbeeld? Wat willen de assistentes niet meer? En wat willen de dokters wel? Deel je gedachten hierover in het opmerkingenveld hieronder.

 

 

Dit blog is het eerste deel in een serie over veranderen. Het tweede deel gaat over beslissen, het derde deel over actie en het vierde deel over op koers blijven. De serie is gebaseerd op het werk van L. Michael Hall, Amerikaans psycholoog en NLP/ neurosemantiek trainer. Hij baseerde zijn model van de Assen van verandering op de strategieën van succesvolle veranderaars.