Waar ga je heen?

Iedere huisartsenpraktijk heeft een eigen identiteit. Want hoewel iedere huisartsenpraktijk – uiteraard – huisartsenzorg levert, zijn er ook grote verschillen tussen praktijken. Denk aan omvang en locatie. En ook patiëntenpopulaties en specialisaties. Deze verschillen hangen deels met elkaar samen en hebben deels ook te maken met persoonlijke voorkeuren van praktijkhouders. Een manier om je identiteit uit te drukken is in de vorm van een missie en visie.

Je missie en visie vertellen waar je voor staat en waar je voor gaat.

Dit is niet alleen belangrijk voor jullie als team. Ook patiënten weten graag aan wie ze hun gezondheid toevertrouwen.

  • de missie is datgene wat je naar buiten wilt uitdragen. Het geeft aan waarvoor jullie staan, wat jullie identiteit en waarden zijn. De missie gaat over zaken die jarenlang zijn opgebouwd en verandert niet zoveel.

  • de visie is je toekomstbeeld. Het geeft aan waar jullie voor gaan, wat jullie willen bereiken. De visie gaat over zaken dit in de toekomst plaatsvinden en kan dus worden bijgesteld.

Zeker als je met meerdere huisartsen en / of meerdere praktijken samenwerkt, heb je een gezamenlijke missie en visie nodig om die samenwerking goed te krijgen en te houden. Je missie beschrijft wat jullie belangrijk vinden, wat jullie met elkaar delen. En dan gaat het dus niet om jullie pand met inventaris, jullie bankrekening en jullie patiëntenbestand. Jullie missie en visie verbinden de teamleden met elkaar en met de praktijk(en). Je visie beschrijft wat jullie samen willen bereiken. Voor de praktijk, voor de patiënt en voor het team.

Een goede missie en visie zijn AMORE*

  • Ambitieus of zelfs idealistisch: waar jullie voor staan en wat jullie willen bereiken is echt de moeite waard en ligt niet meteen voor het oprapen. Het gaat om jullie droom, de kern van jullie praktijk en jullie vak.
  • Motiverend of zelfs committerend: waar jullie voor staan en wat jullie willen bereiken inspireert en raakt mensen, teamleden en patiënten, en geeft ze positieve energie.
  • Onderscheidend: waar jullie voor staan en wat jullie willen bereiken is een weergave van jullie eigenzinnigheid.
  • Relevant en richtinggevend: waar jullie voor staan en wat jullie willen bereiken is van betekenis voor alle betrokkenen en geeft richting aan de keuzes die jullie te maken hebben.
  • Echt en eenvoudig: waar jullie voor staan en wat jullie willen bereiken is echt, oprecht en in eenvoudig Nederlands aan iedereen uit te leggen.

Drie eenvoudige vragen om je missie en visie te ontdekken

Een gezamenlijke missie en visie maken is heel eenvoudig. Iedereen heeft normen en waarden, iedereen heeft dromen voor de toekomst. De kunst is deze zaken expliciet te maken en te ontdekken waar het nu echt om gaat. Beantwoord daarvoor onderstaande drie vragen

  • wat vind jij belangrijk in je vak en in je praktijk? 
  • hoe wil je samenwerken?
  • hoe ziet over 5 jaar jouw ideale praktijk eruit?

Maak het concreet. Beschrijf in je antwoorden wat je ziet, hoort, voelt, ruikt en proeft als datgene wat je belangrijk vindt, wilt of droomt realiteit is. Zo voorkom je dat je in algemeenheden blijft hangen.

De volgende stap is om dit met je collega’s en laten ook je andere teamleden te delen en jullie antwoorden met elkaar te vergelijken. Vraag door: denk niet te snel dat je wel begrijpt en weet wat de ander bedoelt. Zo ontstaat een gezamenlijk beeld van wat ieder van jullie belangrijk vindt en wil bereiken.

En nu jij!

Ik ben benieuwd naar jullie missie en visie. Deel ze hieronder. En deel uiteraard ook je tips om ze te ontwikkelen.

 

* AMORE – Van der Loo e.a. 2007