Organisatie-opstelling

Een organisatieopstelling helpt om patronen helder te krijgen en te doorbreken en de balans in het team te herstellen. Uitgangspunt is dat ‘lastig’ gedrag een symptoom is van een onderliggend probleem in het team.

allemaal verbonden

Bij een gezond team zijn de volgende thema’s op orde:

  • aandacht voor oorsprong en historie van de praktijk
  • erbij horen: ieder heeft recht op een plek
  • ordening: ieder heeft een eigen plek
  • balans tussen geven en nemen

Kennis van het systemisch gedachtegoed is niet nodig om in de oefeningen te ervaren wat er is en nieuwe oplossingsmogelijkheden te ontdekken.