Aanpak

Een teamdag is altijd maatwerk, toegespitst op jullie praktijk en jullie vraag. Ik zet jullie team centraal en zorg voor een programma dat jullie uitnodigt en uitdaagt het doel van de bijeenkomst te halen. De mix van inspanning en ontspanning houdt iedereen bij de les. En je krijgt handreikingen mee om het resultaat van de teamdag mee te nemen naar de praktijk van alledag.

samen aan de slag

Intake en voorstel

Tijdens het intakegesprek met de praktijkhouder(s) verkennen we samen wat jullie wensen zijn. Wat is de aanleiding voor de vraag? Wat willen jullie bereiken? Ligt de nadruk op samen zijn, of willen jullie ook inhoudelijk met een thema aan de slag? Of loopt er iets niet lekker in het team, waarvoor jullie een oplossing zoeken.

Dit gesprek duurt maximaal een uur, waarna ik een voorstel schrijf. In het voorstel beschrijf ik de aanleiding en het doel van de teamdag(en), schets ik het programma, de voorbereiding en (globale) planning en noem ik jullie investering.

Praktijkscan

Het maken van de praktijkscan helpt om tot een programma te komen dat zoveel mogelijk aansluit bij de beleving van alle teamleden. Een praktijkscan is een kort kwantitatief en kwalitatief onderzoek met behulp van een vragenlijst naar de beleving van de teamleden wat betreft het team, de samenwerking en de communicatie. De uitkomsten worden verwerkt tot een (geanonimiseerde) rapportage.

Verslag

Jullie krijgen een verslag van de teamdag met daarin zowel een samenvatting van wat aan bod geweest is als een overzicht van alle afspraken en actiepunten.

Nazorg

Tot 1 jaar na de teamdag kunnen alle teamleden met vragen terugkomen op wat in de teamdag aan bod is geweest.

Eindgesprek

Ongeveer een half jaar na de teamdag vindt een afrondend eindgesprek plaats. Hierin wordt enerzijds teruggekeken op de teamdag / het traject zelf. Anderzijds staan we stil bij de opbrengsten en effecten in de dagelijkse praktijk.

 

 

 

foto: johan2011 / 123RF Stockfoto