Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er per die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Daarom volgt hier een privacy verklaring.

Bescherming persoonsgegevens

Netjes omgaan met jouw gegevens en dus je privacy, is voor mij vanzelfsprekend. Via mijn website HuisartsenTeamwork.nl zal ik je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt gegeven en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Over mij

HuisartsenTeamwork.nl wordt beheerd door Esther van den Enden. Mijn gegevens zijn:

Esther van den Enden
Henri Schuytstraat 21
1901 AT Castricum

KvK 27373745

Welke gegevens ik verzamel

Wanneer je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief, een gratis download hebt aangevraagd of andere aanvragen doet voor één van mijn  diensten, vraag ik je om je gegevens in te vullen. Ik verwerk alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • functie
 • IP adres
 • telefoonnummer
 • bedrijfsnaam
 • website
 • straat en huisnummer
 • postcode, woonplaats

Met welk doel ik persoonsgegevens gebruik 

Ik verzamel je gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Je voornaam, e-mailadres en functie gebruik ik voor het versturen van mijn commerciële nieuwsbrief (Tips voor TopTeams). Ik sla je gegevens op in MailChimp en iCloud.
 • Je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij een contactformulier op de website gebruik ik om te antwoorden op je contactaanvraag. En dus niet voor mijn commerciële mailings.
 • De gegevens die je invult wanneer je me inhuurt, gebruik ik voor het maken van onder andere voorstellen, facturen en deelnemerslijsten. Die gegevens sla ik op in Dropbox, MoneyMonk en iCloud.

Jouw gegevens op HuisartsenTeamwork.nl

Je persoonsgegevens sla ik op in het e-mailsysteem dat ik gebruik. Dit gaat via de servers van MailChimp.

Wanneer je je hebt ingeschreven voor mijn nieuwsbrief, een gratis download hebt aangevraagd, een contactformulier hebt ingevuld of mij hebt ingehuurd en in de toekomst geen e-mail van me wilt ontvangen, kun je je elk moment en met het grootste gemak weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met me op te nemen. Ik verwijder je e-mailadres aan het eind van de betreffende maand uit mijn bestand en zal je gegevens niet verder bewaren, tenzij dat wettelijk verplicht is.

Beveiliging persoonsgegevens

Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van ontrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

Aan wie ik gegevens doorgeef

Ik gebruik je gegevens alleen voor mijn eigen zakelijke activiteiten. In sommige gevallen kan het nodig zijn om je gegevens door te geven aan anderen:

 • Leveranciers (waaronder “bewerkers”). Ik maak gebruik van leveranciers, waaronder websitebeheerders en hostingbedrijven voor het hosten van mijn website. De hostingprovider host je gegevens in Nederland, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot je gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.
 • Mijn boekhouder. De gegevens die op je factuur staan moet ik doorgeven aan mijn boekhouder.
 • Mijn team. Wanneer ik voor mijn activiteiten derden inhuur, bijvoorbeeld een extra trainer, is het soms noodzakelijk dat zij bij gegevens van klanten kunnen. Onderdeel van de inhuurovereenkomst is daarom een geheimhoudingsverklaring.
 • Juridisch adviseurs. Bij een juridisch geschil met je kan het nodig zijn je gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure te gebruiken. Daarbij zal ik alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn in verband met de juridische procedure.
 • Als ik daar wettelijk toe verplicht ben, geef ik je gegevens door aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je mijn website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website gebruik ik cookies. Dat zijn cookies die nodig zijn om mijn site lekker te laten lopen (functionele cookies) en cookies die ik gebruik om andere relevante informatie te krijgen over mensen die mijn site bezoeken (zogeheten niet-functionele cookies).

Google analytics

Ook door mijn statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Ik wil graag weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks mijn website bezoeken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren. Ik wil natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, maar als ik jou zo goed mogelijk van dienst wil zijn heb ik goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Ik kan je daarom niet persoonlijk herleiden.

Reactie module

De reactie-module op mijn blog-artikelen maakt gebruik van het comment-systeem WordPress Comments, ontwikkeld door WordPress.com. WordPress Comments maakt gebruik van cookies om te controleren of je bent ingelogd en voor analyse van je gebruikersgedrag. WordPress heeft geen toegang tot de gegevens die je via de reactiemodule aan mij verstrekt.

Cookies uit of weg

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Dingen die je altijd kunt doen:

 • Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser.  De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
 • Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden.
 • Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.

Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden hoe je cookies kunt uitschakelen.

Social media

Ik wil het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.

Ik heb van verschillende Social Media Platforms buttons geplaatst. Elke sociaal medium heeft natuurlijk zijn eigen privacyverklaring, lees ze hier:

Links

Op mijn website vind je ook links naar externe websites. Ik ben uiteraard niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijs ik je naar de betreffende website.

Klantendossier

Wanneer je me inhuurt voor dienstverlening leg ik een klantendossier aan. In dit dossier staan gegevens die nodig zijn om de dienst te verlenen en gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.

Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Dat betekent dat ik:

 • zorgvuldig omga met persoonlijke gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens
 • als enige toegang heb tot de gegevens in het dossier
 • gehouden ben aan geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)

Anoniem delen van gegevens uit jouw dossier tijdens intercollegiale toetsing doe ik uitsluitend en alleen na jouw expliciete toestemming. Indien ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, zal ik je eerst informeren en expliciet om jouw toestemming vragen.

Bewaartermijnen

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ik ze heb ontvangen.

 • Wanneer jij je uitschrijft voor mijn e-mails, verwijder ik je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem.
 • De gegevens in mijn boekhoudsysteem bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan al mijn wettelijke verplichting te voldoen (o.a. Belastingdienst). Binnen een jaar na het verlopen van deze verplichting verwijder ik deze gegevens, tenzij er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.
 • Jouw gegevens in het cliëntendossier bewaar ik tot 15 jaar na de laatste sessie, zoals de WGBO vereist. Datzelfde geldt voor de gegevens in klantendossiers.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Als jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je me schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Ik neem je verzoek binnen 4 weken in behandeling. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan mij e-mailen via Esther@HuisartsenTeamwork.nl

Wijzigingen

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

 

Esther van den Enden – HuisartsenTeamwork
Mei 2018