Oplossingen voor de 3 meest voorkomende problemen in ongelukkige teams

Gedoe tussen medewerkers, verschillende kampen, gepraat over in plaats van met elkaar. Een team dat geen team is, levert veel frustratie op in de praktijk. Vaak speelt dit zich af onder de oppervlakte en soms leidt het tot grote uitbarstingen. Dit wordt ‘negatieve groepsvorming’ genoemd; een taai probleem dat beter te voorkomen is, dan te genezen.

De 3 meest voorkomende problemen in ongelukkige teams zijn:

  1. confrontaties
  2. onduidelijke taak- en rolverdeling
  3. miscommunicatie

Confrontaties

Bij negatieve groepsvorming is de fase van storming (zie storm in een glas water) niet goed doorlopen. Meestal komt dat doordat medewerkers confrontaties liever uit de weg gaan. Ze vormen dan subgroepen met gelijkgestemden. Soms is juist het omgekeerde aan de hand en lopen de confrontaties dusdanig hoog op dat de werkrelaties verstoord worden.

Aanpak

Storming vraagt om een coachende stijl van leidinggeven. Stimuleer je medewerkers om hun mening te geven en beloon ze voor hun inbreng. Benadruk tolerantie voor elkaar en onderlinge verschillen. Stel je neutraal op tijdens eventuele conflicten die zich in deze fase voordoen en zorg voor een veilig klimaat waarin je medewerkers leren deze onderlinge conflicten zelf op te lossen.

Onduidelijke taak- en rolverdeling

Misverstanden en onvrede over wie wat doet, kunnen voor flinke problemen zorgen. Discussies daarover zijn tijd- en energierovend en kunnen zorgen voor grote verdeeldheid in je team.

Aanpak

De oplossing ligt in het maken van goede afspraken. De taak- en rolverdeling ligt in praktijken grotendeels vast in de verschillende functies. In kleinere team zijn medewerkers allround, in grotere teams is er de mogelijkheid om te specialiseren. Daarnaast zijn er altijd functie-overstijgende taken die verdeeld worden over de teamleden. Het is handig om bij taak- en rolverdeling rekening te houden met ieders talenten en voorkeuren zodat iedereen kan doen waar hij of zij goed in is.

Minstens zo belangrijk is dat de afspraken worden nagekomen. Dit is een kwestie van discipline: doe wat je belooft en als dat om wat voor reden niet mogelijk blijkt, geef dat dan op tijd aan. Afspraken nakomen is niet alleen ieders eigen verantwoordelijkheid, maar ook een gezamenlijke.

Miscommunicatie

Communicatie bestaat uit twee onderdelen: spreken en luisteren. Het is niet genoeg om aandacht te besteden aan het formuleren van een duidelijke boodschap. Minstens zo belangrijk is dat er naar elkaar geluisterd wordt. Iedereen kent voorbeelden van medewerkers die altijd het hoogste woord voeren en anderen die meestal hun mond houden. Daarnaast gaat het mis als je medewerkers niet (meer) met, maar over elkaar praten. Hier ligt vaak confrontatiemijdend gedrag aan ten grondslag of de angst de ander te kwetsen.

Aanpak

Zorg dat iedereen aan bod kan komen en dat de grootste monden ook geregeld hun oren openzetten. Werk  daarnaast aan jullie feedback. Enerzijds door vaardigheden op het gebied van het geven en ontvangen van feedback te trainen. Besteed hierbij ook aandacht aan belemmerende en helpende factoren. Anderzijds door er als team een gewoonte van te maken om het ook daadwerkelijk te geven.

En nu jij!

Goed leiderschap is ook een kwestie van het goede voorbeeld geven. In de ervaringsgerichte workshop Passie in je praktijk! ontdek je hoe je dat doet. Kijk hier voor meer informatie en meld je aan!

workshop voor huisartsen die hun praktijk met hoofd, hart en ziel willen leiden

 

Dit is het tweede deel in een drieluik dat ik schreef als bewerking van een artikel dat ik eerder schreef voor Medisch Ondernemen Magazine. Lees ook:

 

Foto: djedzura / 123RF Stockfoto