Leidinggeven is maatwerk

Er zijn veel verschillende manieren van leidinggeven. Van taakgericht tot resultaatgericht en van autoritair tot democratisch. Dit is niet alleen een kwestie van smaak en voorkeur van de leidinggevende. Je kunt je stijl ook aanpassen aan je medewerker. Sterker nog: je stijl van leidinggeven kan dan helpen om je medewerker zich te laten ontwikkelen. Situationeel leidinggeven heet dit.

4 stijlen

Situationeel leidinggeven betekent dat je je stijl van leidinggeven aanpast aan de situatie: wat de medewerker op dat moment (met betrekking tot die taak) nodig heeft. Voor de medewerker wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds kennis en vaardigheden (bekwaamheid) en anderzijds zelfvertrouwen en motivatie. In het leidinggeven wordt onderscheid gemaakt tussen sturen en ondersteunen. Dit geeft 4 stijlen:

  1. instrueren
  2. begeleiden
  3. coachen
  4. delegerenmodel situationeel leidinggeven

Instrueren

Dit is een aanmoedigende, directieve manier van leidinggeven, waarbij je je medewerker als het ware bij de hand neemt.

Voor medewerkers die nog onbekwaam en onzeker of ongemotiveerd zijn.

Begeleiden

Hierin geef je uitleg over het hoe en waarom en heeft je medewerker ruimte voor vragen. Je houdt nog scherp toezicht op prestaties.

Voor medewerkers die nog onbekwaam zijn en wel vol zelfvertrouwen of zeer gemotiveerd.

Coachen

Nu komt er ruimte voor de eigen inbreng en suggesties van je medewerker en heb je aandacht voor haar of zijn beleving.

Voor medewerkers die bekwaam zijn en nog wat onzeker (of ongemotiveerd).

Delegeren

Je draagt de verantwoordelijkheid voor de activiteit over aan je medewerker.

Voor medewerkers die bekwaam en zeker (of gemotiveerd) zijn.

Maatwerk

Een goede leidinggevende kan alle stijlen toepassen, afhankelijk van wat de medewerker op dat moment nodig heeft. Naarmate je medewerkers zich verder ontwikkelen, taken eigen maken en zelfstandiger worden, hebben ze steeds minder leiding nodig. De meeste leidinggevenden hebben een voorkeur voor 1 of 2 stijlen: die passen het meest bij hoe ze in elkaar zit en deze zet je automatisch in. Het is de kunst je ook de andere stijlen eigen te maken. Zodat je bewust de best passende stijl kunt inzetten.

En nu jij

Op welke manier geef jij leiding? En welke stijl past het beste bij je verschillende medewerkers?