Hoeveel hou jij van je vak?

Kwaliteit van zorg is een veelgebruikt begrip. Het wordt zelfs zoveel gebruikt, dat uitholling op de loer ligt. Want wat betekent kwaliteit eigenlijk? En belangrijker nog, wat bedoel jij er mee en op welke manier is dat zichtbaar en merkbaar in jouw werk in jouw praktijk?
kwaliteit is liefde en verbinding

Huisartsenzorg is – net als bijna alles in de gezondheidszorg – vooral dienstverlening. Bij dienstverlening komt meer kijken dan alle stappen in het proces volgens meetbare normen doorlopen. Het is een interactief proces tussen de de patiënt en de huisarts. De kwaliteit van de huisartsenzorg is daarmee dus ook (grotendeels) persoonsgebonden. 

Hier is in het huidige kwaliteitsdenken vaak nog te weinig oog voor. In de notitie “Zorg voor kwaliteit huisartsenzorg – kwaliteitsbeleid huisartsenzorg 2010-2015” van LHV, NHG, LINKH en VHN worden 6 internationaal erkende kwaliteitsaspecten onderscheiden:

  • patiëntgerichtheid: huisartsenzorg is afgestemd op de behoefte, wensen en waarden van de patiënt
  • veiligheid: de zorg is gericht op het vermijden van risico’s en fouten die schade kunnen toebrengen aan patiënten en medewerkers
  • effectiviteit: de geleverde zorg is betrouwbaar, gebaseerd op wetenschappelijke kennis
  • efficiency: de zorg draagt bij aan de vraagstelling van de patiënt en verspilling wordt vermeden
  • tijdigheid: de zorg wordt op het juiste moment geleverd en er is goede bereikbaarheid en beschikbaarheid
  • gelijkheid: alle patiëntengroepen ontvangen gelijkwaardige zorg

Voor mij is kwaliteit in essentie een uiting van liefde: liefde voor je vak, voor je patiënt, voor je team, voor het werk dat je doet en niet in de laatste plaats voor jezelf. Kwaliteit gaat dan over verbinding. Verbinding met jezelf, met je eigen waarden en normen, je eigen behoeftes, wensen, verlangens en angsten. En van daaruit verbinding met de ander – met je patiënt, je medewerker, je collega, de praktijk etcetera.

De kwaliteit van alle interacties tussen mensen wordt bepaald door de mate waarin mensen met zichzelf en met elkaar in verbinding staan:

  • de kwaliteit van leidinggeven wordt vooral bepaald door de mate waarin je als leidinggevende in verbinding staat met je medewerkers
  • de kwaliteit van samenwerking binnen een team heeft alles te maken met de mate waarin teamleden met elkaar in verbinding staan
  • de kwaliteit van de zorg aan patiënten kan nooit goed zijn als je als hulpverlener niet in verbinding staat met je patiënt

Zonder verbinding is het begrip kwaliteit inhoudsloos. Als je je niet kan verbinden met (de zin van) je werk, dan zal de kwaliteit daaronder lijden. Als mensen geen verbinding kunnen maken met een norm, als een logische en gewenste afspraak, verdwijnt het leven uit de organisatie.

Denken over kwaliteit heeft zijn oorsprong in productie-bedrijven. Goederen worden ergens gemaakt en ergens ander gebruikt. De kwaliteit van deze producten is vast te leggen in normen, criteria en specificaties: meetbare zaken. Aanvankelijk werd de kwaliteit gewaarborgd door inspectie aan het einde van het (productie)proces. Controle achteraf dus, of de gestelde normen en eisen gehaald werden. De volgende stap was de realisatie dat kwaliteit niet iets is wat op het einde wordt toegevoegd, maar het resultaat is een proces waarin alles gelijk goed gedaan moet worden. En als dat lukt, is inspectie achteraf niet eens nodig.

En nu jij!

Wat is kwaliteit voor jou? En hoe geef je daar invulling aan in jouw werk? Deel het in het commentaarveld hieronder.

 

Foto: serezniy