krachtig leiderschap is ook een kwestie van het goede voorbeeld geven

Gedoe tussen medewerkers, verschillende kampen, gepraat over in plaats van met elkaar. Een team dat geen team is, levert veel frustratie op in de praktijk. Vaak speelt dit zich af onder de oppervlakte en soms leidt het tot grote uitbarstingen. Dit wordt ‘negatieve groepsvorming’ genoemd; een taai probleem dat beter te voorkomen is, dan te genezen.

Gebrekkig leiderschap

Wanneer het team verdeeld is in kampen, ontbreekt het vaak aan krachtig leiderschap in de praktijk. Twee voorbeelden:

Te veel kapiteins

In een maatschap kan het vóórkomen dat de praktijkhouders onvoldoende op één lijn liggen. Zij geven het team verschillende, soms tegenstrijdige, signalen. De medewerkers worden in verschillende richtingen gestuurd en zullen – vaak onbewust – partij kiezen, waardoor kampen ontstaan. Zolang praktijkhouders niet op één lijn komen, kan het team ook geen team worden.

Onvoldoende sturing

Sommige praktijkhouders vertrouwen erop dat het team zichzelf wel stuurt, zonder duidelijke kaders. In zo’n geval neemt vaak één van de medewerkers informeel de leiding op zich. Dat kan op weerstand stuiten bij de andere teamleden, wat weer leidt tot gedoe. In zo’n situatie is het nodig dat de praktijkhouder zijn of haar plek aan het hoofd van het team inneemt, richting bepaalt en leiding geeft.

goed leiderschap is ook een kwestie van het goede voorbeeld geven

Goede voorbeeld

Met goed leiderschap kun je, door het neerzetten van een kader en door leiding te geven aan mensen en het proces, veel problemen voorkomen. Belangrijk daarbij is dat je het goede voorbeeld geeft: je medewerkers zullen eerder doen wat jij doet, dan dat ze doen wat jij zegt dat ze moeten doen.

En nu jij!

Hoe zie jij je rol als leider van je team? Deel je mening en je ervaringen hieronder.

 

workshop voor huisartsen die hun praktijk met hoofd, hart en ziel willen leiden

Wil jij ook een team dat voor jou werkt in plaats van andersom? In de ervaringsgerichte workshop Passie in je praktijk! ontdek je hoe je dat doet. Kijk hier voor meer informatie en meld je aan!

 

 

Dit is het laatste deel in een drieluik dat ik schreef als bewerking van een artikel dat ik eerder schreef voor Medisch Ondernemen Magazine. Lees ook: