Hou het leuk samen

Wanneer je al heel lang met je maatschapspartner(s) samenwerkt, ken je elkaar behoorlijk goed. Je weet elkaars sterke kanten en (toelaatbare) zwakheden 😉, hebbelijkheden en onhebbelijkheden. Jullie hebben manieren gevonden om daarmee om te gaan. In de loop van de jaren hebben jullie een routine opgebouwd die comfortabel voelt. In de fases van teamontwikkeling volgens Tuckman zitten jullie in de performing (lees meer: storm in een glas water).

Maar pas op: slijtage ligt op de loer. Juist wanneer je je comfortabel waant in vaste routine, in de bekendheid van de samenwerking en denkt dat je weet wat de ander doet, denkt en vindt,  kun je allerlei zaken vanzelfsprekend gaan vinden en aannames maken die niet (meer) kloppen. Jij en je partner(s) veranderen: door wat je meemaakt, wat je leert en gewoon omdat je ouder wordt en (ook) in een andere levensfase komt. Daardoor kunnen jullie wegen haast ongemerkt uiteen gaan lopen. En als je niet oplet, kom je daar pas achter als de boel ploft.

werken aan samenwerkingNet als een liefdesrelatie vraagt een maatschapsrelatie aandacht en werk. Denk niet te weten wat er in je partner(s) omgaat: vraag het. En denk ook niet dat de ander wel weet of snapt hoe het voor jou is: vertel erover.

In de hectiek van alledag is daar uiteraard weinig tijd voor. Dat betekent dat als je je maatschap goed wilt houden, het zaak is tijd vrij te maken om aan de relatie te blijven werken. Verbinding te houden. Te weten van elkaar wat er speelt, wat je wilt en wat je nodig hebt. Zodat je elkaar niet uit het oog verliest.

Een feedbackgesprek voor praktijkhouders is een gestructureerde manier in 6 stappen om de samenwerking te bespreken en tot concrete afspraken te komen. Zorg dat je de tijd neemt voor het gesprek en dat jullie niet gestoord kunnen worden. Afspreken buiten spreekuurtijd en buiten de praktijk verdient de voorkeur. Iedere praktijkhouder komt aan de beurt – spreek af met wie jullie beginnen.

Stap 1: top

Vertel de praktijkhouder die aan de beurt (verder: A) is wat je in hem of haar waardeert en bewondert. Geef zo nodig voorbeelden om toe te lichten. A luistert, zegt (nog) niets en laat wel non-verbaal merken de tops gehoord te hebben.

Stap 2: tip

Vertel A wat je hem of haar gunt om meer tot zijn of haar recht te komen. Vertel waar je je zorgen over maakt in / bij A en vertel waar je last van hebt. A luistert en zegt nog steeds niets.

Stap 3: reactie

A bedankt voor de tops en tips. Zo nodig vraagt A om voorbeelden ter verheldering of verduidelijking. Daarna geeft A aan in welke mate hij of zij de punten herkent. Neem tijd om inzichten voor jezelf op te schrijven en een (of meer) voornemen(s) te formuleren.

Stap 4: afspraak voor vervolg

Kom tot concrete afspraken: wat gaan jullie vanaf nu anders, meer of minder doen naar aanleiding van deze ronde? En wanneer en hoe evalueren jullie deze voornemens.

Stap 5: herhaal

Herhaal stap 1 tot en met 4 totdat alle praktijkhouders aan de beurt zijn geweest.

Stap 6: afronden

Evalueer het gesprek aan de hand van drie vragen: wat ging goed, wat kan beter en wat is daarvoor nodig. Maak aan de hand daarvan concrete afspraken voor een volgende keer.