Doe je wat je zegt?

Een missie / visie hebben is één, deze ook in de praktijk brengen is twee. Te vaak blijven missie / visie theorie, soms alleen aan het papier toevertrouwd omdat het nu eenmaal ‘moet’ voor de praktijkaccreditering als onderdeel van het beleidsplan. Terwijl het juist de bedoeling is dat jullie missie / visie een verbindende en richtinggevende kracht worden in je praktijk en binnen je team. Je laat dan erg veel liggen.

De missie beschrijft waar je voor staat, wie je bent, wat jullie waarden zijn. De missie is tijdloos. Vaak een heel kernachtig beeld.

De visie beschrijft waar je voor gaat, wat je gaat doen, hoe je de visie gaat bereiken. Meestal een perspectief van 5 jaar, 3 of 10 komt ook voor. 

aan de slag

Aan de slag

Met deze 7 eenvoudige stappen kun je heel eenvoudig met je team aan de slag met jullie missie / visie:

  1. benoem de kernbegrippen van jullie missie / visie
  2. geef per kernbegrip een cijfer tussen 1 en 10 voor de mate waarin jullie dit op dit moment in de praktijk brengen
  3. geef per kernbegrip aan wat er in dat cijfer zit: wat jullie dan al wél doen
  4. formuleer ideeën om de cijfers een half of heel punt hoger te krijgen
  5. kies 5 topideeën om uit te voeren (en bewaar de rest!)
  6. monitor en evalueer
  7. herhaal

1. Benoem de kernbegrippen van jullie missie / visie

Missie / visie staat vaak beschreven in mooie volzinnen. De kernbegrippen zijn die woorden (of korte zinnen) die je zou willen onderstrepen – die overblijven als je alle mooie vulwoorden weglaat. Vaak kom je dan op 5-8 items. Soms meer.

Zet de kernbegrippen onder elkaar op een groot vel papier (A0: flapovervel).

Voorbeelden van kernbegrippen zijn kwaliteit, kleinschaligheid, goede sfeer, modern, voorop lopen, etc.

2. Geef per kernbegrip een cijfer tussen 1 en 10 voor de mate waarin jullie dit op dit moment in de praktijk brengen

Laat ieder teamlid een eigen cijfer geven, zonder te overleggen. Waardeer de verschillen die er zijn – het gaat om een persoonlijke beleving.

Zet alle cijfers achter het betreffende kernbegrip. Voeg eventueel het gemiddelde toe.

Grote verschillen kunnen – eventueel op een later moment – aanleiding zijn voor een goed gesprek.

3. Geef per kernbegrip aan wat er in dat cijfer zit: wat jullie dan al wél doen 

Maak een inventarisatie: wat doen jullie al wel. Elementen uit de visie kunnen hier aan bod komen. Vul elkaar aan. En ook als jullie iets nog niet 100% doen – er is al wel een begin. Ga uit van wat er wel is – daar zit jullie kracht.

Begin met het eerste begrip. Schrijf dit weer op een groot vel papier, eventueel het gemiddelde cijfer erachter. Zet daaronder alle dingen die genoemd worden. Ga door tot de ideeën op zijn en ga dan verder met het volgende begrip. 

4. Formuleer ideeën om de cijfers een half of heel punt hoger te krijgen

Laat ieder teamlid voor zich ideeën bedenken. Je kunt je richten op een specifiek kernbegrip, bijvoorbeeld met de laagste cijfers, of het vrij laten. Verzamel en cluster gelijke en overlappende ideeën.

Gebruik post-its. Schrijf 1 idee per post-it. Plak de post-its op een groot vel papier. 

5. Kies 5 topideeën om uit te voeren (en bewaar de rest!)

Laat alle teamleden stemmen op de ideeën. De ideeën met de meeste stemmen worden uitgevoerd. Maak daartoe praktische afspraken: wie doet wat wanneer en met wie? Leg dit vast in een actiepuntenlijst. De andere ideeën bewaar je: deze komen in de toekomst nog van pas.

Geef ieder teamlid 4-5 stemmen in de vorm van kleine stickertjes die op de post-it geplakt kunnen worden.

6. Monitor en evalueer

Concrete acties kunnen meteen uitgevoerd worden. Nieuw gedrag kun je meteen toepassen. Voor andere ideeën is eerst een nadere uitwerking nodig. Doe dit.

Bespreek tijdens de werkoverleggen voorstellen en voortgang. Stuur waar nodig bij.

Maak een vast agendapunt van de voortgang.

Evalueer na 3 maanden: in welke mate zijn de plannen uitgevoerd? Wat ging er goed, wat was nog lastig, wat is er nodig om verder te komen? En wat is het effect op de mate waarin de missie / visie in de praktijk gebracht wordt?

Bereid de evaluatie voor: zorg dat iedereen weet dat deze op de agenda komt en vooraf nadenkt over de vragen.

 7. Herhaal 

Afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie, ga je verder met de bestaande plannen, kies je nieuwe prioriteiten uit de bestaande voorraadlijst (die ideeën die je bewaard had) of hou je een nieuwe brainstorm. En zo heb je een kwaliteitscyclus gecreëerd.

 

 

Lees ook mijn eerdere blog over het formuleren van je  missie / visie.

foto: olivier26 / 123RF Stockfoto