Begeleide intervisie

intervisie: leren van en met elkaar

Intervisie is een gestructureerde manier om van elkaars werkvraagstukken te leren. De NHG noemt het “een begeleidingsvorm waarin de deelnemers op systematische wijze een inbreng van een van hen bespreken. Zij wisselen ervaringen uit en helpen de inbrenger een antwoord te zoeken op diens vraag of probleem.” (NHG folder intervisie)

Er zijn verschillende methoden die helpen om tot de kern van het vraagstuk te komen, waardoor een intervisie een gewoon gesprek tussen collega’s overstijgt. HuisartsenTeamwork biedt verschillende mogelijkheden op het gebied van intervisie.

begeleide intervisie

laat je leiden door het proces

Begeleide intervisie is behulpzaam om nieuwe methodes aan te leren of om je intervisiegroep een opfrisbeurt te geven. Sommige intervisiegroepen kiezen ervoor langdurig begeleid te worden, zodat de deelnemers toch alleen op de inhoud hoeven te richten en niet het proces hoeven bewaken. Tijdens de intervisie worden casus van één of meer deelnemers uitgewerkt aan de hand van de gekozen intervisiemethode, bijvoorbeeld de incidentmethode.

workshop over alternatieve methodieken

nieuwe wegen leiden naar Rome

KernKwadrant, Belbin teamrollen en Verbindende Communicatie zijn voorbeelden van alternatieve methodieken. Tijdens de workshop ligt het zwaartepunt op zelf ervaren. Dat betekent dat na een korte inleiding geoefend wordt met de nieuwe methode aan de hand van concrete eigen voorbeelden.

systemische intervisie – organisatieopstellingen

een ander kader voor je vraagstuk

Een organisatie-opstelling helpt om patronen helder te krijgen. Patronen die niet meer werken, worden doorbroken waardoor de balans hersteld wordt. Na een korte inleiding over systemisch werk doen we 2-3 opstellingen aan de hand van casus van deelnemers. Het opstellen van een casus betekent dat representanten de plek innemen van sleutelfiguren uit de casus en zo een tableau vivant vormen. De inbrenger geeft hen een plek, houding en eventueel een zin. De dynamiek en onderlinge verhoudingen worden zichtbaar en kunnen beïnvloed worden.

 

Tarief

  • € 100,00 per uur (exclusief 21% btw).