Ontsnap en ontspan

Burn-out en overbelasting komen veel voor onder huisartsen. De werkdruk is hoog. Administratie en diensten zijn grote energievreters. Dat de meeste huisartsen hun werk toch nog erg leuk vinden, komt door het contact met de patiënten en…