Geef me de vijf

Een eenvoudige werkvorm om elkaar beter te leren kennen. Je kunt hem gebruiken in je eigen team, om eens op een andere manier met elkaar in gesprek te komen, of bijvoorbeeld in een intervisiegroep. Het…